Categories

   

im. Stefana Żeromskiego
A A A

Kalendarz zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019:

  • 11.09.2018 r. -  informacja o WZO, PZO, regulaminach, procedurach, w tym procedurach egzaminów zewnętrznych
  • 23.10.2018 r. -  informacje na temat postępów w nauce
  • 11.12.2018 r. -  informacje na temat przewidywanych ocen śródrocznych i przewidywanych śródrocznych ocen zachowania,
    • w klasach IV technikum informacje na temat przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów zawodowych
  • 22.01.2019 r. -  podsumowanie I semestru
  • 02.04.2019 r. -  w klasach programowo najwyższych informacja na temat przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów ogólnokształcących i przewidywanych rocznych ocen zachowania
    • w klasach młodszych - informacja na temat postępów w nauce
  • 28.05. 2019 r. - informacja na temat przewidywanych ocen rocznych i przewidywanych rocznych ocen zachowania