Categories

   

im. Stefana Żeromskiego
A A A

Kalendarz wystawiania ocen
w roku szkolnym 2018/2019:


do 07.12.2018 r.
  - wystawianie przewidywanych ocen śródrocznych i przewidywanych śródrocznych ocen zachowania,
   w klasach programowo najwyższych technikum przewidywanych ocen rocznych z przedmiotów zawodowych
do 14.12.2018 r.
  - wystawianie ocen śródrocznych i śródrocznych ocen zachowania,
   w klasach programowo najwyższych technikum - rocznych ocen z przedmiotów zawodowych
do 29.03.2019 r.
  - wystawianie przewidywanych ocen rocznych i przewidywanych rocznych ocen zachowania w klasach programowo najwyższych
do 12.04.2019 r.
  - wystawienie ocen rocznych z przedmiotów ogólnokształcących i rocznych ocen zachowania w klasach programowo najwyższych
do 24.05.2019 r.
  - wystawianie przewidywanych ocen rocznych i przewidywanych rocznych ocen zachowania
do 07.06.2019 r.
  - wystawianie ocen rocznych i rocznych ocen zachowania.