Categories

   

im. Stefana Żeromskiego
A A A

Wewnętrzny harmonogram przygotowań do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019:

 

- do 10.09.2018 r. - wychowawcy klas maturalnych pobierają deklaracje maturalne

- do 25.09.2018 r. - wychowawcy klas maturalnych przekazują wypełnione

                                 i sprawdzone wstępne deklaracje na egzamin maturalny

 

- 28,30.11.2018 r - próbne egzaminy maturalne ( sprawdzian diagnostyczny dla

                               maturzystów

 

                               28.11.2018 r – język polski  (PP+PR)

                               29.11.2018 r. – matematyka (PP)

                               30.11.2018 r.  - język obcy (obowiązkowy) (PP+PR)

 

- do 18.01.2019 r. - wychowawcy klas maturalnych pobierają z sekretariatu wstępne

                                deklaracje maturalne

 

- do 24.01.2019 r. - wychowawcy klas maturalnych oddają do sekretariatu ostateczne  

                                deklaracje maturalne

 

- 20-22.03.2019 r. - próbne egzaminy maturalne, w tym z przedmiotów dodatkowych

                               20.03.2019 r – język polski  (PP+PR)

                               21.03.2019 r. – matematyka (PP)

                               22.03.2019 r.  - język obcy (obowiązkowy) (PP+PR)

- próbne ustne egzaminy maturalne wg harmonogramu wyznaczonego przez nauczycieli

 

 

Wewnętrzny harmonogram przygotowań do egzaminów z kwalifikacji zawodowych w roku szkolnym 2018/2019:

 

- 19-23.11.2018 r. - próbne egzaminy z kwalifikacji zawodowych

- 08-12.04.2019 r. - próbne egzaminy z kwalifikacji zawodowych